Weerbaarheidstrainingen

Gecertificeerd Bikkeltrainer

Als gecertificeerd Bikkeltrainer geef ik vanuit mijn eigen praktijkruimte weerbaarheidstrainingen. Ook wel bikkeltrainingen genoemd. De weerbaarheidstrainingen worden 1 op 1 gegeven. Persoonlijke aandacht vind ik heel belangrijk en daarom kies ik er bewust voor om 1 op 1 te werken in mijn praktijkruimte.

Ik vind het belangrijk om ouders actief te betrekken tijdens mijn trainingen. Uit onderzoek is gebleken dat de rol van de ouders heel belangrijk is t.a.v. de effectiviteit van een weerbaarheidstraining. Door thuis nieuw geleerd gedrag te bekrachtigen wordt ervoor gezorgd dat het positieve effect van de trainingen beter blijft hangen. Daarom vraag ik de ouders om eventuele huiswerkopdrachten thuis samen te maken, te helpen om nieuw geleerd gedrag in het dagelijks leven ook actief toe te passen en het kind vooral positieve feedback te geven omtrent het nieuw geleerde gedrag.

Want alles wat je aandacht geeft groeit!

Doelstellingen

In het kort wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen, veerkracht en sociale vaardigheden.
Hieronder vallen o.a. de volgende doelstellingen:

☆ Versterking van de weerbare houding
☆ Versterking van positief denken en zelfvertrouwen
☆ Versterking van de emotieregulatie
☆ Versterking van vaardigheden op het gebied van weerbaarheid
☆ Versterking van sociale vaardigheden en omgangsvormen
☆ Vergroten van de kennis omtrent houding, denken (cognitie), voelen (emoties) en doen (gedrag)

Weerbaarheidstrainingen 

4-7 jaar Bikkeltjes met lef
De therapeutische training ‘Bikkeltjes met lef’ is een weerbaardheidstraining voor jonge kinderen. Door de verhaallijnen uit Bikkellandia wordt er vanuit de belevingswereld van het jonge kind gewerkt aan o.a. assertief gedrag. Er wordt gewerkt aan basisvaardigheden, zoals nee zeggen, stevig staan, iemand aankijken, ontspannen en leren relativeren.

8-12 jaar Bikkels in de dop
De therapeutische training ‘Bikkels in de dop’ is een weerbaardheidstraining gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen, jezelf beter leren kennen en relaxter zijn in nieuwe situaties. Tijdens de training leren de kinderen de drie Bikkeltips beheersen: stevige houding, rustige stem en blik vooruit. Steeds komen de relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen terug.

 

Pin It on Pinterest