Werkwijze

Kennismaking

Je merkt dat jouw kind niet lekker in zijn vel zit. Je hebt al van alles geprobeerd, maar je voelt dat je hulp kunt gebruiken. Daarom neem je het besluit om hulp in te schakelen van een kindercoach. Het kennismakingsgesprek is gratis en duurt 15 minuten.

Tijdens het telefonische kennismakingsgesprek bespreken wij jullie hulpvraag en kijken we of je als ouder ‘een match’ voelt. Als kindercoach kijk ik of ik jullie kan helpen met jullie hulpvraag. Zo ja, dan maken wij een afspraak voor een intakegesprek en stuur ik vooraf een intakeformulier.

Intakegesprek

Het intakegesprek is bedoeld om dieper in te gaan op de hulpvraag. Om een goed beeld te krijgen zal ik gericht doorvragen. Ook om duidelijk te krijgen wat het doel van de coachingsessies zal zijn.

Tijdens het intakegesprek geef ik een indicatie van het aantal coachingsessies, zodat jullie een idee hebben hoe lang het coachingstraject zal duren.

Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat jullie samen (ouders en kind) aanwezig zullen zijn bij het intakegesprek. Mijn ervaring is dat kinderen zelf heel goed kunnen verwoorden waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Dit is voor mij waardevolle informatie. Daarnaast geven de inzichten van allebei de ouders een compleet beeld van de hulpvraag.

Coachingsessie

De eerste sessie zal vooral gericht zijn op kennismaken. Ik zet spel en gesprekstechnieken in om uw kind beter te leren kennen.

De sessies die daarna volgen zullen gericht zijn op de hulpvraag. Daarvoor zet ik verschillende methodieken en werkvormen in. Hierbij is veel aandacht voor de talenten die van nature aanwezig zijn, want alles wat je aandacht geeft groeit!

De laatste tien minuten van iedere sessie bespreken wij samen wat wij gedaan hebben. Jullie kind neemt hierin de leiding, met hulp van mij. Ook worden hier eventuele tips voor thuis gegeven en/of ‘huiswerkopdrachten’.

Kind op school

In het coachingstraject is er ook ruimte om een gesprek/observatie in te plannen op school. Dit is altijd en alleen op verzoek van jullie als ouders, omdat jullie denken dat dit zal bijdragen aan het oplossen van de hulpvraag.

Tussengesprek

Indien gewenst plannen wij samen een tussengesprek in om te kijken waar wij staan in het coachingstraject. Hoe kijkt jullie kind nu naar de hulpvraag? Wat zien jullie als ouders? Wat zie ik?

Eindgesprek

Tijdens het eindgesprek bespreken wij welke nieuwe inzichten en vaardigheden er geleerd zijn. Dit is een mooi en fijn moment, want het is tijd om zelfstandig en met een nieuw portie zelfvertrouwen de toekomst in te stappen. Het eindgesprek is een moment van reflectie.

Pin It on Pinterest